1. Otwórz stronę Ustawienia API – Zonda.
  2. Z lewego menu bocznego wybierz przycisk Klucze dostępowe Api i kliknij przycisk + Dodaj nowy klucz.
  3. Następnie wybierz następujące uprawnienia dla klucza API: Historia oraz Pobieranie listy portfeli*.
  4. Zatwierdź tworzenie nowego klucza przyciskiem Utwórz.
  5. W przypadku włączonej weryfikacji dwustopniowej potwierdź tworzenie klucza kodem jednorazowym.
  6. Uzyskane klucz publiczny oraz klucz prywatny wpisz odpowiednio do pól w formularzu aplikacji