1. Otwórz stronę Kanga Cash – Podatki.
  2. Kliknij przycisk Generuj w celu wygenerowania unikalnego klucza API do integracji z Kryptopity (klucz ten ma uprawnienia wyłącznie do odczytu historii transakcji).
  3. W polu 'Klucz publiczny’ podaj Identyfikator z Kanga.
  4. W polu 'Klucz prywatny’ podaj wygenerowany Secret – key.