Jeśli masz przychodowy z kryptowalut, generuje to po Twojej stronie zobowiązanie do rozliczenia podatkowego. Nadal temat ten budzi wiele wątpliwości i warto w tym aspekcie przybliżyć kilka podstaw dotyczących m.in. PIT-38. Warto pamiętać, że kryptowaluty są traktowane niejednokrotnie jako odrębne źródło przychodów, różne od tych pochodzących z działalności gospodarczej. Ponadto nie zawsze występuje konieczność rozliczenia, jeśli nie doszło do konwersji krypto na FIATY. Jak więc prawidłowo opodatkować dochody z kryptowalut i na co zwracać uwagę? Poznaj najważniejsze zasady, właśnie w tym artykule.

W jaki sposób organy podatkowe klasyfikują kryptowaluty?

Zyski z walut wirtualnych są traktowane jako przychody kapitałowe. Nie tylko sprzedaż, ale również wymiana kryptowaluty na towar, usługę lub uregulowanie zobowiązań jest uznawane za transakcję. Koszty uzyskania przychodów obejmują wydatki bezpośrednio związane z nabyciem lub sprzedażą walut wirtualnych. Interpretacje skarbowe w tej materii mogą być różne, a polskie sądy administracyjne czasami różnią się w swoich orzeczeniach. Nadwyżka kosztów zwykle jest rozliczana w roku następującym po roku, w którym zostały poniesione, chociaż istnieją różne interpretacje dotyczące możliwości rozliczenia w latach kolejnych.

Ile podatku zapłacisz przy rozliczeniu za kryptowaluty?

Podatkowa neutralność wymiany kryptowalut oznacza, że podatek od zysków wynosi 19%. Przedsiębiorcy w branży kryptowalut mogą rozliczać się według zasad ogólnych, z innym terminem rozliczenia niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Osoby nieprowadzące działalności składają PIT-38. Pod opodatkowanie podlega dochód, czyli nadwyżka nad kosztami. Przykładowo, sprzedaż BTC nabytego za 10 tys. zł za 50 tys. zł oznacza rozliczenie z 40 tys. zł. Warto pamiętać o daninie solidarnościowej przy dochodach powyżej 1 mln zł.

Czy rozliczamy się z NFT?

Warto też pamiętać, że w przypadku rozliczania transakcji z tokenami NFT, sytuacja jest bardziej złożona, ponieważ często nie są one uznawane za waluty wirtualne ze względu na brak wymienialności na legalny środek płatniczy. W takich przypadkach należy stosować zasady ogólne, ale podejście do każdej sytuacji powinno być dostosowane indywidualnie. Ponadto, w kontekście kryptowalut, wartość podstawy opodatkowania nie może być zmniejszana o kwoty wynikające z ulg i odliczeń podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *